Vendimet e ekzekutivit

Të gjitha konkluzionet (vendimet) e kryetarit të Komunës së Prizrenit në vitin 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 të marra në takimet e tij të rregullta me ekzekutivin e komunës (drejtorët e drejtorive komunale)

Konkluzionet Gusht 2017Shkarko
Konkluzionet Korrik 2017Shkarko
Konkluzionet Qershor 2017Shkarko
Konkluzionet Maj 2017Shkarko
Konkluzionet Prill 2017Shkarko
Konkluzionet Mars 2017Shkarko
Konkluzionet Shkurt 2017Shkarko
Konkluzionet janar 2017Shkarko