Vendimet e ekzekutivit

Të gjitha konkluzionet (vendimet) e kryetarit të Komunës së Mamushës në vitin 2013, 2014 janë të marra në takimet e tij të rregullta me ekzekutivin e komunës (drejtorët e drejtorive komunale).

Konkluzionet Dhjetor 2017Shkarko
Konkluzionet Nëntor 2017Shkarko
Konkluzionet Tetor 2017Shkarko
Konkluzionet Shtator 2017Shkarko
Konkluzionet Maj 2017Shkarko
Konkluzionet Korrik 2017Shkarko
Konkluzionet Qershor 2017Shkarko
Konkluzionet Prill 2017Shkarko
Konkluzionet Mars 2017Shkarko
Konkluzionet Shkurt 2017Shkarko
Konkluzionet Janar 2017Shkarko