Vendimet e ekzekutivit

Të gjitha konkluzionet (vendimet) e kryetarit të Komunës së Prizrenit në vitin 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 të marra në takimet e tij të rregullta me ekzekutivin e komunës (drejtorët e drejtorive komunale)

Konkluzionet Nëntor 2017Shkarko
Konkluzionet Shtator 2017Shkarko
Konkluzionet Gusht 2017Shkarko
Konkluzionet Korrik 2017Shkarko
Konkluzionet Qershor 2017Shkarko
Konkluzionet Maj 2017Shkarko
Konkluzionet Prill 2017Shkarko
Konkluzionet Mars 2017Shkarko
Konkluzionet Shkurt 2017Shkarko
Konkluzionet janar 2017Shkarko