Dokumentet buxhetore

REALIZIMI I BUXHETIT KOMUNAL PËR PERIUDHËN JANAR –QERSHOR 201506.11.2015Shkarko
REALIZIMI I BUXHETIT KOMUNAL PËR PERIUDHËN JANAR–SHTATOR 201506.11.2015Shkarko
REALIZIMI I BUXHETIT KOMUNAL PËR PERIUDHËN JANAR–MARS 201506.11.2015Shkarko
Raporti i auditimit për pasqyrat financiare të komunës së Prizrenit për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 201409.07.2015Shkarko
RAPORTI I PUNËS PËR PERIUDHËN JANAR - 10 DHJETOR, 201410.12.2014Shkarko
Raport nga projekti - "Shërbimet e veqanta në kuadër të Komunës së prizrenit - Përmirësimi i shërbimeve komunale përgjegjshmëria dhe zhvillimi i ekonomisë lokale"19.05.2014Shkarko
Raporti Vjetor Financiar Për vitin e përfunduar me 31 Dhjetor 201331.03.2014Shkarko
REALIZIMI I BUXHETIT KOMUNAL PËR PERIUDHËN JANAR –MARS 201330.01.2014Shkarko
PROPOZIMI I BUXHETIT KOMUNAL PËR VITIN 2013-2015 PRIZREN, SHTATOR28.06.2013Shkarko
Planifikimi i buxhetit per vitin 2013-2015, sipas Qarkorës Buxhetore nr.2003/128.06.2013Shkarko
Korniza afatmesme buxhetore 2012-201410.09.2012Shkarko
Buxheti i komunes 2011-201310.09.2012Shkarko