Rregulloret e Kuvendit të komunës

Rregullore për Taksa, Tarifa, Ngarkesa dhe Gjoba 201523.09.2015Shkarko
Rregullore për menaxhimin e mbeturinave në territorin e komunës së Rahovecit 23.09.2015Shkarko
Rregullore për tatimin në pronë23.09.2014Shkarko
Rregullore për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane të komunës së Rahovecit23.09.2014Shkarko
Rregullore për objekte perkohshme 23.09.2014Shkarko
Rregullore për transport me taksi 23.09.2013Shkarko
Rregullore për transparencën23.09.2013Shkarko
Rregullore për përdorimin e veturave zyrtare23.09.2013Shkarko
Rregullore për kutitë e ankesave 23.09.2013Shkarko
Rregullore për Bursa23.09.2013Shkarko
Rregullore per Taksa dhe Tarifa23.09.2012Shkarko
Rregullore për shërbime publike Komunale dhe Emergjencë23.09.2012Shkarko
Rregullore për SHML23.09.2012Shkarko
Rregullore për SHFMU23.09.2012Shkarko
Kodi etik23.09.2012Shkarko
Rregullorja për lehtësirat për investuesin e jashtëm dhe bizneset vendore fillestare23.09.2012Shkarko
Rregullore për oganizimin dhe bashkëpunimin23.09.2012Shkarko
Rregullorja për oraret e punës për bizneset23.09.2011Shkarko
Regullore e punës së Kuvendit23.09.2009Shkarko
Regullore për përdorimin e gjuhëve23.09.2009Shkarko