Rregulloret e Kuvendit të komunës

Rregullorja e tarif ngarkesave dhe gjobave për vitin 200703.09.2015Shkarko
Rregullorja e punës e Kuvendit të Komunës së Suharekës03.09.2015Shkarko
RREGULLORE PËR TARIFAT, NGARKESAT DHE GJOBAT NGA SHERBIMET DHE VEPRIMTARIT KOMUNALE03.09.2015Shkarko
RREGULLORE PËR MENAXHIMIN E VARREZAVE03.09.2015Shkarko
Rregullore palestra sportive03.09.2015Shkarko
Orari punes për afaristet03.09.2015Shkarko
Rregullore e gjuhëve03.09.2015Shkarko
Mbi caktimin e tatimit në pronën banesore-afariste dhe industriale në komunën e Suharekës03.09.2015Shkarko
Rregullore për tarifat, ngarkesat dhe gjobat nga sherbimet dhe veprimtarit komunale03.09.2015Shkarko
RREGULLORE Për Dhënjen e trojeve ndërtimore ne shfrytëzim te përhershem03.09.2015Shkarko
Lista e rregulloreve dhe vendimeve03.09.2015Shkarko
RREGULLORE PËR TARIFAT, NGARKESAT DHE GJOBAT NGA SHERBIMET DHE VEPRIMTARIT KOMUNALE03.09.2015Shkarko
RREGULLORE PER PROCEDURAT E NDARJES SE QMIMIT \"UKE BYTYQI\"03.09.2015Shkarko
Rregullore per fuqizimin dhe promovimin e vullnetarizimit ne Komunen e Suharekes03.09.2015Shkarko
RREGULLORE PËR TATIMIN MBI PRONËN E PALUAJTSHME03.09.2015Shkarko
RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN DHE BASHKËPUNIMIN E KOMUNËS ME FSHATRAT, VENDBANIMET DHE LAGJET URBANE NË TERRITORIN E KOMUNËS SË SUAHREKËS03.09.2015Shkarko
Projekt-RREGULLORE PËR TARIFAT, NGARKESAT DHE GJOBAT NGA SHERBIMET DHE VEPRIMTARIT KOMUNALE03.09.2015Shkarko
RREGULLORE E PUNES TE GRUPIT TË GRAVE ANËTARE TË KUVENDIT TE KOMUNËS SË SUHAREKËS03.09.2015Shkarko
RREGULLORE PËR TATIMIN MBI PRONËN E PALUAJTSHME03.09.2015Shkarko
RREGULLORE PËR NDARJEN E SUBVENCIONEVE03.09.2015Shkarko
Lista e Rregulloreve dhe Vendimeve te Komunes03.09.2015Shkarko
RRegullorja per transparencen ne komune03.09.2015Shkarko
RREGULLORE PLOTSIMNDRYSHIM PER BURSAT03.09.2015Shkarko