Raportet e Auditorit të Përgjithshëm

RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE TË KOMUNËS SË MAMUSHËS PËR VITIN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 201331.12.2013Shkarko
Raporti i Auditimit 201323.07.2014Shkarko
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE TË KOMUNËS SË MAMUSHËS PËR VITIN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 201431.12.2014Shkarko
Raporti i Auditimit 201216.01.2014Shkarko
Raporti i Auditimit 201116.01.2014Shkarko
Raporti i Auditimit 201016.01.2014Shkarko
Raporti i Auditimit 200916.01.2014Shkarko
Raporti i Auditorit 200816.01.2014Shkarko