Analiza

RAPORT HULUMTIMI ZHDUKJA E GJURMËVE – Qendrat historike të Kosovës08.09.2015Ky raport i shkurtër hulumtimi ka për qëllim të ofrojë një pasqyrë të përgjithshme mbi statusin e mbrojtjes së qendrave historike urbane në Kosovë. Shkarko
(Pa)drejtësia në Urbanizmin e Prizrenit?06.05.2015Thirrjet e publikut për mbrojtjen e Qendrës Historike të Prizrenit nuk po merren parasysh nga institucionet e pushtetit ekzekutiv, legjislativ dhe gjyqësor, si në nivelin lokal ashtu edhe atë qendror. Shkarko
A KA DALJE NGA QORRSOKAKU URBANISTIK I PRIZRENIT?04.12.2014Raporti i titulluar “A ka dalje nga qorrsokaku urbanistik i Prizrenit?” përshkruan punën një vjeçare (gusht 2013- gusht 2014) të monitorimit të zhvillimeve në sektorin e Urbanizmit brenda komunës së Prizrenit, në kuadër të projektit “Urbanism Watch – Urbanizmi i Prizrenit nën vëzhgim të përhershëm”. Kjo analizë përmban të gjeturat për shkeljet dhe shpërfilljet e dispozitave të ndryshme ligjore në sektorin e urbanizimit të Prizrenit dhe në të njëjtën kohë ofron një pasqyrë se përse po ndodh kjo përkundër faktit që deri më tani janë krijuar disa mekanizma kontrollues, veçanërisht për mbrojtjen e Qendrës Historike të Prizrenit. Shkarko
KU ËSHTË KALLDRËMI I PRIZRENIT?11.09.2014Ky raport është përgatitur në kuadër të projektit “Urbanizmi i Prizrenit nën vëzhgim të përhershëm”, i përkrahur financiarisht nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur. Përmbajtja dhe qëndrimet e shprehura në këtë publikim i përkasin organizatës jo-qeveritare EC Ma Ndryshe.Shkarko
Ligjet nuk po e mbrojnë Qendrën Historike20.04.2014Shteti i Kosovës ka kornizë legjislative dhe institucionale shumë të favorshme për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Një numër ligjesh, aktesh nënligjore, dokumentesh strategjike të nivelit qendror janë në fuqi tashmë një kohë të gjatë.Shkarko
Urbanizmi si lexim i qytetit31.01.2014Qyteti i Prizrenit ka ardhur në jetë pa ndihmën e projektuesve dhe është formësuar duke u adaptuar me jetën e përditshme të qytetarëve. Beteja në mes të këtij adaptimi (urban) pra të asaj që vjen me ate që shkon e krijon pamjen aktuale të qytetit.Shkarko
Qendra Historike e Prizrenit, Zonë e (pa)mbrojtur21.02.2014Raporti i titulluar “Qendra Historike e Prizrenit, Zonë e (Pa)Mbrojtur” përmban brenda vetes punën gjashtë mujore (gusht 2013- janar 2014) të monitorimit të zhvillimeve në sektorin e Urbanizmit brenda komunës së Prizrenit, në kuadër të projektit “Urbanism Watch - Urbanizmi i Prizrenit nën vëzhgim të përhershëm”.Shkarko