Rregulloret e Kuvendit të komunës

Rregullorja per ndarjen e subvencioneve dhe transfereve11.09.2015Shkarko
Rregullorja për Tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale për vitin 2015 07.08.2015Shkarko
Rregullorja per Taksa, Ngarkesa dhe Gjoba komunale per vitin 201518.06.2015Shkarko
Rregullorja për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike02.04.2015Shkarko
Draft Rregullorja për ndarjen e bursave për student02.04.2015Shkarko
Projekt-Rregullorja për ndarjen e subvencioneve dhe trasnfereve02.04.2015Shkarko
Rregullore për fuqizimin dhe promovimin e vullnetarizmit në Komunën e Malishevës11.11.2014Shkarko
Rregullorja për tatimin mbi pronën e paluajtshme për vitin 201522.10.2014Shkarko
Rregullore për taksa, ngarkesa dhe gjoba Komunale per vitin 201428.03.2014Shkarko
Rregullorja për ngarkesa, tarifa dhe gjoba komunale për vitin 201311.06.2013Shkarko
Rregullorja për arsimin e mesëm të lartë12.03.2013Shkarko
Rregullorja për ngarkesa,tarifa dhe gjoba komunale për vitin 201318.02.2013Shkarko
Rregullorja për ngarkesa,tarifa dhe gjoba komunale për vitin 201318.02.2013Shkarko
Rregullorja për tatimin në pronë për vitin 201309.10.2012Shkarko
Rregullorja për organizimin e brendshëm të administratës komunale09.10.2012Shkarko
Rregullorja per ngarkesa, tarifa dhe gjoba komunale-201223.01.2012Shkarko
Rregullorja e tatimit për pronën e palujtshme për vitin 201218.11.2011Shkarko
Për kryerjen e trasnportit të udhëtarëve me autoatksi dhe kombitaksi02.09.2011Shkarko
Rregullorja e punës për arsimin fillorë dhe të mesëm të ulët 02.09.2011Shkarko
Mbi mbrojtjen nga zjarri në territorin e komunës së Malishevës02.09.2011Shkarko
Mirëmbajtja e pastërtisë në territorin e komunës së Malishevës02.09.2011Shkarko
Për kompensimin e tokës private me atë publike dhe kompensimit me mjete financiare në procedurë të shpronësimit dhe ndërrimit02.09.2011Shkarko
Për transparencën në komunën e Malishevës02.09.2011Shkarko
Për tatimin mbi pronën e luajtshme 02.09.2011Shkarko
Për ngarkesa, tarifa dhe gjoba komunale-201102.09.2011Shkarko
Për leje pune komunale dhe veprimtari afariste02.09.2011Shkarko
Për orarin e punës së subjekteve afariste02.09.2011Shkarko
Rregollorja për ngarkesa, tarifa dhe gjoba komunale10.05.2011Shkarko
Rregllorja për organizimin e zgjedhjeve nëpër Vendbanimet dhe Fshatrat e Komunës së Malishevës06.05.2011Shkarko
Rregullorja per punen e Kuvendit24.12.2010Shkarko