Vendimet e Planeve Rregulluese

Vendim për miratimin e planit rregullues urban Prishtina e Re - Lindje në Prishtinë02.10.2013Shkarko
Vendim për miratimin e planit rregullues urban Prishtina e Re - Perëndim në Prishtinë02.10.2013Shkarko
Vendim për miratimin e planit rregullues urban Prishtina e Re - Qendër në Prishtinë02.10.2013Shkarko
Vendimi për fillimin e ndryshimit dhe plotësimit të Planit rregullues të lagjes Tophane27.08.2013Shkarko
Vendim për lënien në dispozicion për diskutim publik të propozimplanit rregullues urban të lagjes Prishtina e Re – Zona Lindje23.07.2013Shkarko
Vendim për lënien në dispozicion për diskutim publik të propozimplanit rregullues urban të lagjes Prishtina e Re – Zona Perëndim23.07.2013Shkarko
Vendim për lënien në dispozicion për diskutim publik të propozimplanit rregullues urban të lagjes Prishtina e Re – Zona Qendër23.07.2013Shkarko
Vendim për fillimin e ndryshimit dhe plotësimit të planit rregullues urban të lagjes Lakërishta në Prishtinë12.07.2012Shkarko
Vendim për fillimin e ndryshimit dhe plotësimit të planit rregullues urban të lagjes Sofalia në Prishtinë12.07.2012Shkarko
Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullues urban të lagjes Mati 2 në Prishtinë12.07.2012Shkarko
Vendim për fillimin e ndryshimit dhe plotësimit të planit rregullues urban të lagjes Arbëria 3 në Prishtinë12.07.2012Shkarko
Vendim për miratimin e planit rregullues Zona Ekonomike në Prishtinë31.05.2012Shkarko
Vendim për miratimin e planit rregullues për lagjen Medrese - Qamëria në Prishtinë29.12.2011Shkarko
Vendim për ndryshimin e projektplanit strategjik - zhvillimi urban i Prishtinës29.12.2011Shkarko
Vendim për shqyrtim publik të propozimplanit rregullues të lagjes Medrese Çamëria në Prishtinë16.09.2011Shkarko
Vendim për shqyrtim publik të propozimplanit rregullues Zona Ekonomike në Prishtinë16.09.2011Shkarko
Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e planit rregullues urban të lagjes Mati 1 në Prishtinë20.07.2011Shkarko
Vendim mbi qasjen e plotësimit dhe ndryshimit të planit rregullues urban të lagjes Kalabria në Prishtinë27.05.2011Shkarko
Vendim për shqyrtim publik të propozimplanit rregullues urban për lagjen Vellusha në Prishtinë26.04.2011Shkarko
Vendim për miratimin e planit rregullues të lagjes Qyteza Pejton në Prishtinë06.01.2011Shkarko
Vendim për shqyrtim publik të propozimplanit rregullues për lagjen Qyteza Pejton në Prishtinë28.07.2010Shkarko
Vendim për miratimin e planit rregullues për lagjen Muhaxhirët në Prishtinë24.06.2010Shkarko
Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e planit rregullues të lagjes Mati 1 në Prishtinë01.04.2010Shkarko
Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullues Arbëria 1 dhe 2 në Prishtinë23.07.2009Shkarko
Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullues Kolovica e Re në Prishtinë23.07.2009Shkarko
Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullues Taslixhe në Prishtinë23.07.2009Shkarko
Vendim mbi qasjen për plotësimin dhe ndryshimin e planit rregullues Mati 1 në Prishtinë23.07.2009Shkarko
Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për fillimin e hartimit të planit rregullues Qyteti i Vjetër në Prishtinë09.07.2009Shkarko
Vendim për miratimin e planit rregullues për lagjen Dardania në Prishtinë05.06.2009Shkarko
Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullues Prishtine e Re - Lindje në Prishtinë12.05.2009Shkarko
Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullues Prishtine e Re - Perëndimi në Prishtinë12.05.2009Shkarko
Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullues Prishtine e Re - Qendra në Prishtinë12.05.2009Shkarko
Vendim për fillimin e hartimit të planit zhvillimor të Komunës së Prishtinës12.03.2009Shkarko
Vendim për plotësimin e vendimit për realizimin e përmbajtjeve rregulluese Qendra 1 në Prishtinë26.11.2008Shkarko
Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullues Qendra në Prishtinë16.07.2008Shkarko
Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullues Qyteza Pejton në Prishtinë16.07.2008Shkarko
Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullues të lagjes Korda e Trimave 1 në Prishtinë16.07.2008Shkarko
Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullues të lagjes Korda e Trimave 2 në Prishtinë16.07.2008Shkarko
Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullues të lagjes Medrese - Çamëria në Prishtinë16.07.2008Shkarko
Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullues të lagjes Vellusha në Prishtinë16.07.2008Shkarko
Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullues Zona Ekonomike në Prishtinë16.07.2008Shkarko
Vendim për plotësimin e mënyrës së realizimit të planit rregullues të lagjes Tophane në Prishtinë31.03.2008Shkarko
Vendim për miratimin e planit rregullues për lagjen Lakërishta në Prishtinë24.07.2007Shkarko
Vendim për miratimin e planit rregullues për lagjen Sofalia në Prishtinë24.07.2007Shkarko
Vendim për plotësimin e dispozitave lidhur me realizimin e planit rregullues Tophane në Prishtinë24.07.2007Shkarko
Vendim për shqyrtim të propozimplanit rregullues për lagjen Lakërishta në Prishtinë17.05.2007Shkarko
Vendim për shqyrtim të propozimplanit rregullues për lagjen Sofalia në Prishtinë17.05.2007Shkarko
Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullativ për lagjen Lakërishte në Prishtinë29.03.2007Shkarko
Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullativ për lagjen Sofalia në Prishtinë29.03.2007Shkarko
Vendim për miratimin e planit rregullativ për lagjen Mati 3 në Prishtinë29.03.2007Shkarko
Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullues Prishtina e Re në Prishtinë27.12.2006Shkarko
Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullues Qyteti i Vjeter në Prishtinë27.12.2006Shkarko
Vendim për miratimin e propozimplanit rregullues Mati 3 për banim individual në Prishtinë23.11.2006Shkarko
Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullues për kompleksin e destinuar për ndërtimin e objektit individual të banimit në lagjen Arberia 2 në Prishtinë04.05.2006Shkarko
Vendim për fillimin e hartimit te planit rregullues për kompleksin e destinuar për ndërtimin e objektit individual të banimit në lagjen Mati në Prishtinë04.05.2006Shkarko
Vendim për miratimin e planit rregullativ për lagjen Arbëria 3 në Prishtinë22.11.2005Shkarko
Vendim për anulimin e vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për miratimin e PDU të lagjeve Dukagjini dhe Muhaxhirët në Prishtinë22.11.2005Shkarko
Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullativ për lagjen Dukagjini dhe Muhaxhirët në Prishtinë22.11.2005Shkarko
Vendim për miratimin e planit rregullativ për lagjen Qendra - Ulpiana në Prishtinë22.11.2005Shkarko
Vendim për miratimin e planit rregullativ për lagjen Qendra 2 në Prishtinë22.11.2005Shkarko
Vendim për miratimin e planit rregullativ për lagjen Tophane në Prishtinë22.11.2005Shkarko
Vendim për miratimin e projektit ideor të planit rregullativ për lagjen Qendra - Ulpiana në Prishtinë28.10.2005Shkarko
Vendim për miratimin e propozimplanit rregullativ për lagjen Arberia 3 në Prishtinë19.08.2005Shkarko
Vendim për miratimin e propozimplanit rregullativ për lagjen Qendra 2 në Prishtinë19.08.2005Shkarko
Vendim për miratimin e propozimplanit rregullativ për lagjen Tophane në Prishtinë19.08.2005Shkarko
Vendim për miratimin e planit rregullativ për lagjen Dodona në Prishtinë03.08.2005Shkarko
Vendim për miratimin e planit rregullativ për lagjen Kalabria në Prishtinë03.08.2005Shkarko
Vendim për miratimin e planit rregullativ për lagjen Mati 1 në Prishtinë03.08.2005Shkarko
Vendim për miratimin e planit rregullativ për lagjen Qendra 1 në Prishtinë03.08.2005Shkarko
Vendim për miratimin e propozimplanit rregullativ për lagjen Dodona në Prishtinë21.06.2005Shkarko
Vendim për miratimin e propozimplanit rregullativ për lagjen Kalabria në Prishtinë21.06.2005Shkarko
Vendim për miratimin e propozimplanit rregullativ për lagjen Mati 1 në Prishtinë21.06.2005Shkarko
Vendim për miratimin e propozimplanit rregullativ për lagjen Qendra 1 në Prishtinë21.06.2005Shkarko
Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullativ për lagjen Ulpiana në Prishtinë05.04.2005Shkarko
Vendim mbi ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për caktimin e lokacionit për ndërtimin e fshatit ndërkombëtar në Prishtinë10.08.2004Shkarko
Vendim për miratimin e projektplanit strategjik - zhvillimi urban i Prishtinës27.05.2004Shkarko
Vendim mbi qasjen e hartimit të planit rregullativ të kompleksit të qendrës Fusha e Pajtimit në lagjen Gallapi në Prishtinë06.11.2003Shkarko
Vendim mbi qasjen e hartimit të planit rregullativ të kompleksit të qendrës në lagjen Kodra e Trimave në Prishtinë06.11.2003Shkarko
Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit mbi caktimin e lokacionit me destinim për ndërtimin e objektit të gjimnazit Xhevdet Doda në Prishtinë06.10.2003Shkarko
Vendim për caktimin e lokacionit për ndërtimin e fshatit Nderkombëtar në Prishtinë21.07.2003Shkarko
Vendim mbi formimin e komitetit për planifikim, urbanizëm dhe ndërtim07.02.2003Shkarko