Raportet e Auditorit të Përgjithshëm

Raporti i auditimit të pasqyrave financiare të Komunës së Prishtinës për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 200807.05.2014Shkarko
Raporti i auditimit të pasqyrave financiare të Komunës së Prishtinës për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 200907.05.2014Shkarko
Raporti i auditimit të pasqyrave financiare të Komunës së Prishtinës për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 201007.05.2014Shkarko
Raporti i auditimit të pasqyrave financiare të Komunës së Prishtinës për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 201107.05.2014Shkarko
Raporti i auditimit të pasqyrave financiare të Komunës së Prishtinës për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 201207.05.2014Shkarko