Raportet e Auditorit të Përgjithshëm

RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 201218.09.2013Shkarko
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 201431.12.2014Shkarko
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 201331.12.2013Shkarko
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT VJETORE FINANCIARE TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN E PËRFUNDUAR ME 31 DHJETOR 201110.07.2012Shkarko
Raport i Auditimit 201017.01.2014Shkarko
Raport i Auditimit 200917.01.2014Shkarko
Raporti i Auditimit 200817.01.2014Shkarko